Afdelingsbestyrelsen

Formand
Amalie Woel

Næstformand
Sofie  Møgelberg Knutzen

Kasserer
Daniel Strand Petersen

E-mailadresse: rosensgadesbestyrelse@gmail.com 

Referater

Læs referaterne fra Rosensgade kollegiets afdelingsbestyrelsesmøder.